Nazywam się Mariusz Janas, mam 47 lata. Mieszkam na Stroszku, chodzę tymi samymi ulicami, robię zakupy w tych samych sklepach i dotykają mnie te same problemy co wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Mam trójkę dzieci – Marię, Weronikę i Dominika. Od zawsze mieszkam w Bytomiu. To tutaj stawiałem pierwsze kroki, chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 25, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia. W Kościele Parafialnym w Suchej Górze wzięliśmy ślub z moją żoną Joanną. Całe moje życie związane jest z tym miastem. Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności zarządzanie firmą oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach pomocy i integracji społecznej.

W 2005 roku ukończyłem Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i w tym samym roku zostałem wyróżniony Medalem Miasta Bytomia.

Przez wiele lat pracowałem jako kierownik Świetlicy Środowiskowej „Promyk św. Brata Alberta”. Przy Świetlicy założyłem Klub Seniora, który działa do dzisiaj. Potem w Caritas Diecezji Gliwickiej jako asystent ekonomiczny, gdzie przygotowywałem i koordynowałem realizację projektów na rzecz podopiecznych Caritas. Od kwietnia 2013 roku do 2015 r. byłem członkiem w Rady ds. Polityki Senioralnej, która jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Od września 2012 roku jestem radnym Rady Miejskie Miasta Bytomia, a od maja 2017 r. przewodniczącym Rady Miejskiej w Bytomiu,

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W Parafii św. Michała Archanioła w Suchej Górze jestem Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej.