Na pielgrzymce pracowników i wolontariuszy Caritas w Rudach Raciborskich

Na pielgrzymce pracowników i wolontariuszy Caritas w Rudach Raciborskich

Na pielgrzymce pracowników i wolontariuszy Caritas w Rudach Raciborskich