Moja działalność społeczna i zawodowa od zawsze jest związana z Bytomiem, jego mieszkańcami i ich problemami.
Od 2012 roku jestem radnym, a od 2017 r. przewodniczącym Rady Miejskiej w Bytomiu.
Począwszy od lat szkolnych, poprzez liczne grupy i stowarzyszenia społeczne, aż po działalność dla szerszej grupy mieszkańców.W swojej działalności mam 11 lat pracy w Świetlicy „Promyk św. Brata Alberta” na Stroszku: 3 lata jako wolontariusz i 8 lat jako kierownik. Pracowałem na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy. Organizowałem dla nich pomoc żywnościową, materialną i poradnictwo.

  • Od 1992 do 2014 roku organizowałem i prowadziłem kolonie charytatywne dla dzieci .
  • W latach 2000 – 2002 pomagałem w organizacji kolonii dla polskich dzieci z Ukrainy.
  • Organizowałem i prowadziłem zimowiska wyjazdowe i stacjonarne w świetlicy na Stroszku. W konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo” za atrakcyjność organizowanego wypoczynku prowadzona przeze mnie świetlica była wielokrotnie nagradzana na szczeblu wojewódzkim. W 2002 roku zajęła II miejsce w Polsce i I miejsce w województwie.
  • Odpowiadając na potrzeby środowiska zaangażowałem się w utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora, który działa nieprzerwanie od 2001 roku przy Świetlicy „Promyk św. Brata Alberta”.
  • W latach 2006-2010 byłem przewodniczącym społecznej Rady przy Prezydencie Bytomia.
  • W 2013 roku wspólnie z Andrzejem Kostkiem i Arturem Paczyną założyliśmy stowarzyszenie Bytomski Marsz dla Życia i Rodziny. W 2013 r.  zorganizowaliśmy pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny w którym uczestniczyło ponad 700 osób. 

Informacja o Bytomskim Marszu

  • W 10 czerwca 2018 r. w Bytomiu odbędzie się Diecezjalny MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY