Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

21 sierpnia 2016 r.

 

Prezydent w Gnieźnie i na obozie harcerskim „Chomiąża Szlachecka 2016”